2012-07-23

Runt Virsehatt...


Bron över Sennanån innan Ryet
Vägen till "Hatten" över Viedalen
Ängarna med fornlämningar Virshult
Där man finner Nattviol
Blåvingar
Brovaktarstugan snart bortglömd
Den stängda broöverfarten
Dammvallarna utmed Sennanån
Rasad fördämning till den gamla dammen
Sist men inte minst..Solen i nedan..Virsehatt