2012-04-26

Amböke...

Amböke..Nils Alexandersson..
Gårdens Vårdträd..
Fägata..
Amböke/Lusabäcken som rinner utmed vägen mellan Virse/Ryet och Amböke..Att bäcken har två namn beror på var du befinner dig...Vid Amsjön benämns den som Ambökebäcken och vid Lutters hage..Lusabäcken