2012-02-17

På vandring med Hembygdsföreningen-Öja...

Bilder från 2011